تماس با ما

نقشه

نشانی: تهران، میدان قدس، خ شریعتی ، خ رضایی، مجموعه شهربانو ،واحد فروشگاه الکترونیک تهران بانو

تلفن خط مستقیم: ۰۲۱۲۲۳۱۲۱۸۱

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۹۴۹۷۷-۰۲۱۲۲۶۹۶۹۷۷ داخلی ۱۰۹  – ۰۹۳۹۳۷۹۲۶۴۲

ایمیل: info@Tehranbanoo.com