تعرفه تبلیغات در تهران بانو

 

سازو کار تبلیغات در ایران 

تبلیغات هم یکی از ابزارهای ترفیع و ارتقاء (Promotion) در بازاریابی به شمار می آید لیکن مسائلی را نیز به همراه دارد. با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو باعث تردید بسیاری از افراد در خصوص اجرای آن شده است. شاید مهمترین مساله تبلیغات هزینه بسیار زیاد آن باشد و مساله دوم که تشدید کننده نکته نخست به شمار می آید این است که ما نمی توانیم ارزیابی درستی از اثر این هزینه بر افزایش فروش و سود حاصل از آن داشته باشیم.
از سوی دیگر امروزه افراد تحصلیکرده – که درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند- بخش زیادی از وقت خود را به جستجو در اینترنت اختصاص می دهند و این به معنی دور شدن از محیط تبلیغات سنتی است. این مطلب بیانگر آن است که تبلیغات سنتی به اندازه گذشته تاثیرگذاری ندارند و این تاثیر به مرور در حال کاهش است.
.شما می توانید تبلیغات خود را در سایت تهران بانو قرار دهید و از امکانات فروش اینترنتی بهره مند گردید
برای هماهنگی با واحدتبلیغ کسب و کار در تهران بانو به شماره تلفن ۰۹۳۹۳۷۹۲۶۴۲- ۰۲۱۲۲۳۱۲۱۸۱
تماس جاصل نمایید.

تبلیغات در سایت تهران بانو به صورت ماهانه می باشد: 

تهران بانو درصدی از فروش کالا را دریافت نمی نماید و صرفا هزینه تبلیغ ما در سایت (که شامل درج محصول در سایت، درج در دسته بندی، هشتگ گزاری، تولید محتوی محصول و…) با کمترین تعرفه تبلیغات که با توجه به جایگزاری در سایت حداقل تبلیغ یک ماه ۱۵۰/۰۰۰ تومان و حداکثر ۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

 

مایل به ارائه کسب کار خود در تهران بانو هستید ؟
پل ارتباطی : ۰۹۳۹۳۷۹۲۶۴۲-۲۲۳۱۲۱۸۱